Vanaf 8 april 2015 moeten overeenkomstig de EU-regelgeving alle opleidingen worden gegeven in een “Approved Training Organization” (ATO). Op 31 maart 2015 heeft het Directoraat-generaal Luchtvaart haar goedkeuring verleend aan de LVZC- Opleidingsorganisatie met erkenningsnummer BE/ATO-323.

Op 6 mei 2019 werd onze ATO omgevormd naar een "Declared Training Organisation", wat de administratieve organisatie van de opleidingen wat zou moeten verlichten. Ons nieuwe erkenningsnummer is vanaf nu BE/DTO-130.

In onze DTO kunnen wij kandidaat zweefvliegpiloten opleiden - zowel de theoretische als de praktische vorming - tot het behalen van de “Sailplane Pilot Licence”, afgekort SPL. Bijkomende opleiding wordt aangeboden tot het vliegen met ‘Touring Motor Glider”, afgekort TMG. De opleiding van kandidaten tot Flight Instructor alsook de organisatie van opfrissingscursussen voor instructeurs is voorzien. De ganse organisatie wordt geleid door de DTO Representative. De Head of Training is verantwoordelijk voor alle opleidingsactiviteiten. Onder leiding van de DTO Representative staan de Kwaliteits- inspecteurs borg voor de correcte uitvoering conform de vereisten voorzien in de EU- regelgeving. De Safety Manager kijkt toe of de werking op een veilige wijze verloopt en zal tussenkomen indien een voorval of incident zich voordoet.

Meer informatie kan worden bekomen in de aangesloten clubs bij de Adjunct Head of Training. Hij organiseert de opleidingsactiviteiten en coördineert de flight instructors op clubniveau.

Liga van Vlaamse Zweefvliegclubs vzw

Drieskensstraat 46
2300 Turnhout

+32 (14) 89 44 60
info@lvzc.be

Ondernemingsnummer 0415.865.526
Rechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout

Social Media