1. F.A.I.-proeven, brevetten:

  • volledig ingevuld document K.B.A.C.-formulier (203 KB) ondertekend door een K.B.A.C. sportcommissaris
  • Gebruik van een flight recorder is verplicht.
    • Voeg steeds volgende bewijsstukken bij de aanvraag: 
      • gegevensdiskette (IGC-file)
      • print-out

N.B. Voor records zijn speciale aanvraagdocumenten beschikbaar, gelieve deze op het secretariaat aan te vragen.
Gebruik steeds de juiste controlesoftware (print-outs van de Charron.line volstaan niet!)

2. F.A.I.-sportvergunningen:

worden op verzoek van de aanvrager door het secretariaat bij de K.B.A.C. aangevraagd.

Liga van Vlaamse Zweefvliegclubs vzw

Drieskensstraat 46
2300 Turnhout

+32 (14) 89 44 60
info@lvzc.be

Ondernemingsnummer 0415.865.526
Rechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout

Social Media