Individuele bijdrage

Voor 2024 werd door de Algemene Vergadering als volgt bepaald: 

 Volledig jaar 2024

Vanaf 01-07-2024

 -75 jaar

+75 jaar

-75 jaar 

+75 jaar 

€ 160,00

€ 140,00

€ 92,00

€ 80,00

Toelichting

Uit diverse reacties is gebleken dat niet alle leden volledig op de hoogte zijn. Vaak weet men alleen dat "de Liga € 160 kost". Inderdaad, elk lid betaalt € 160 of € 140 indien men ouder is dan 75 jaar, maar tegen over deze bijdrage staat een pakket van dienstverleningen waar men direct en indirect van geniet:

 • Premie collectieve sportverzekering
 • Abonnement Ligablad / Vademecum
 • Secretariaat en commissies:
    • Werkingskosten (secretariaat, drukwerken, port/telefoon, benodigdheden, onderhoud, afschrijvingen, documentatie, technische controle, materiaal, symposium, …)
    • Vormingskosten technici, instructeurs
    • Verplaatsingskosten kaderleden
    • Promotiekosten
    • Personeelskosten
    • Nationale/internationale werking (BZF, KBAC, EGU, EAS, FAI)
    • Charron.line

Wie nog meer details wenst, kan deze inkijken bij zijn clubsecretaris of vertegenwoordiger op de A.V.. Bovendien mogen we niet vergeten dat de omstandigheden er ons toe dwingen om steeds professioneler te gaan werken. Dankzij de thans opgebouwdeorganisatie en dankzij de inzet van tientallen vrijwillgers kunnen wij onze sport zelf blijven beheren op een flexibele wijze. Een troef waar veel andere disciplines van kunnen dromen. Kosten en prijzen vergelijken is niet eenvoudig, maar louter ter informatie geven wij mee dat een zweefvliegpiloot in Nederland in 2008 een jaarbijdrage van ongeveer € 160 betaalt, inbegrepen enkel een BA verzekering (maar dus zonder persoonlijke verzekering zoals bij ons!), en dat voor examens, vergunning- en brevetadministatie afzonderlijk moet worden betaald (bv. € 7 voor een FAI -sportvergunning). Wie voor de eerste maal lid wordt betaalt € 15,85 extra als inschrijvingsgeld.

Deelnemers initiatiekampen en niet-vliegende leden

De deelnemers aan initiatiekampen betalen € 38,00 voor de collectieve verzekering, administratie en ligablad.
Niet-vliegende leden betalen € 7,00 voor de collectieve verzekering, enkel grondrisico (= Ethias-polis).

Verzekering

Overeenkomstig het uitvoeringsbesluit van 08-12-2008 (B.S.  van 27-02-2009) bij het decreet van 13-7-2001, werden collectieve polissen afgesloten voor de leden, alsook voor dedeelnemers aan initiatieactviteiten.

De verzekering dekt

 • de activiteiten op de grond
 • de eigenlijke vliegactiviteiten

zowel voor de B.A. als voor de persoonlijke ongevallen. De volledige polissen liggen ter inzage bij declubsecretarissen.

Wat te doen bij een ongeval:

 • zorg voor de eerste hulp, roep dokter / 100-dienst ter plaatse naargelang de ernst van het ongeval
 • vul de passende aangifteformulieren in
 • laat ook de behandelende geneesheer zijn deel invullen; stuur alles onmiddellijk naar de betrokken verzekeringsmaatschappij ( binnen de 24 u)
 • verwittig het secretariaat

Overzicht van de polissen collectieve sportverzekering vanaf 1-1-2009:

Grondrisico

ETHIAS
Prins-Bisschopssingel 73
3500 Hasselt
Tel: 011/28 21 11
Fax: 011/28 20 20

 

Collectieve verzekering voor de:

 • gewone clubleden
 • deelnemers aan initiatiekampen
 • welwillende medewerkers (niet-vliegende leden)

Polisnummer: 45.089.287

  pdf Aangifteformulier verzekering tegen lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid (74 KB)

 

Collectieve verzekering van deelnemers aan promotionele activiteiten

Polisnummer: 45.093.185

Luchtvaartrisico

AVIABEL NV
Louizalaan 54
1050 Brussel
Tel: 02/349 12 11
Fax: 02/349 12 90

 

Collectieve verzekering voor de:

 • gewone clubleden
 • deelnemers aan initiatiekampen

Polisnummer: 14.002.063 

Collectieve verzekering van deelnemers aan promotionele activiteiten:

Overzicht van de waarborgen

Vanaf 1-1-2009 voor de leden en deelnemers aan promotionele activiteiten;

Overeenkomstig het decreet van 13-7-2001 en het bijhorende uitvoeringsbesluit van 08-12-2008.

1. Burgerlijke aansprakelijkheid

 • Lichamelijke schade: € 2.500.000 /slachtoffer en € 5.000.000 /schadegeval
 • Materiële schade: € 620.000 /schadegeval

NB: De waarborg B.A. van AVIABEL voor het luchtvaartrisico loopt steeds incombinatie met de B.A.-verzekering van het zweefvliegtuig. De minimumwaarborg B.A. van elk zweefvliegtuig moet € 250.000 bedragen.

 

2. Persoonlijke lichamelijke ongevallen 

 

 < 75 jaar

> 75 jaar 

Overlijden 

€ 8.500 

€ 8.500

 Invaliditeit (100%)

 € 35.000

geen 

Medische kosten RIZIV-tarief max. 2 jaar, vrijstelling van 25,00 EUR per ongeval

Opvolging luchtwaardigheid

LVZC vzw CAMO+ - BE.MG. 0113

Sinds eind februari 2011 heeft het DGLV de erkenning verleend aan de LVZC Continuing Airworthiness Management Organisatie (CAMO+) zodat de jaarlijkse herbeoordeling van de luchtwaardigheid door eigen inspecteurs mag worden uitgevoerd. Voor bijkomende inlichtingen, neem contact met het clubbestuur of met het secretariaat.

Liga van Vlaamse Zweefvliegclubs vzw

Drieskensstraat 46
2300 Turnhout

+32 (14) 89 44 60
info@lvzc.be

Ondernemingsnummer 0415.865.526
Rechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout

Social Media